Blog Internationale Dag van de Vrede

  • in Nieuws
  • Reacties staat uit voor Blog Internationale Dag van de Vrede

Door: Toon Vissers. 

De Verenigde Naties is meteen na de Tweede Wereldoorlog door 41 landen opgericht met het doel de vrede in de wereld te handhaven. De Volkenbond, de voorloper van de V.N., was opgericht na het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar was grotendeels ineffectief gebleven. Ze kon WO II niet voorkomen. De Verenigde Naties hebben een veel uitgebreidere en hechtere structuur als de Volkenbond. De V.N. telt momenteel 193 lidstaten. De belangrijkste instantie voor vredeshandhaving in de V.N. is de Veiligheidsraad die 15 leden telt en voor welke de vijf overwinnaars zichzelf het vetorecht hebben toegekend. Nederland is momenteel lid van die Raad.

 

De V.N. heeft niet alle oorlogen weten te voorkomen, maar heeft grote bijdragen geleverd aan een vredevollere wereld, door veelzijdig overleg tussen lidstaten, door bemiddeling en door het opzetten van vredesmissies in conflictgebieden. Momenteel zijn er zo’n 16 vredesmissies met meer dan 100. 000 militairen en burgerpersoneel en een jaarbudget van 6.4 miljard euro. Indirect draagt de V.N. bij aan de bevordering van vrede door armoede bestrijding via ontwikkelingsprogramma’s. Bij elkaar geeft de hele V.N familie daar tientallen miljarden per jaar aan uit.

Elk jaar wordt op 21 september de Internationale dag van de Vrede gehouden. De Algemene Vergadering van de V.N. heeft die Dag in 1981 uitgeroepen om de idealen van vrede te versterken, zowel binnen als tussen landen en volken. Twee decennia later, in 2001 stemde de Algemene Vergadering er unaniem voor om die Dag als een moment van geweldloosheid en van wapenstilstand aan te wijzen.

Het thema voor deze Dag dit jaar is ‘Samen voor Vrede: Respect, Veiligheid en Waardigheid voor Iedereen’.

Dit thema eert de geest van ‘TOGETHER’(SAMEN), een wereldwijd initiatief dat respect, veiligheid en waardigheid promoot voor ieder die gedwongen wordt huis en haard te verlaten op zoek naar een beter leven. TOGETHER brengt samen de organisaties van de VN familie, de 193 lidstaten van de V.N., de privé sector, het maatschappelijk middenveld, academische instanties en individuele burgers in een wereldwijd partnerschap ter ondersteuning van diversiteit, gelijkwaardigheid en goede ontvangst van vluchtelingen en migranten. Dit initiatief werd genomen gedurende de V.N. Top over Vluchtelingen en Migranten op 19 september 2016.

‘In tijden van onveiligheid, worden gemeenschappen die er anders uitzien, gemakkelijk zondebokken’, zei VN Secretaris-Generaal António Guterres. ‘We moeten cynische pogingen weerstaan  om gemeenschappen te verdelen en buren te karakteriseren  als ‘vreemden’. ‘Discriminatie verlaagt iedereen. Het weerhoudt mensen en samenlevingen ervan om hun volle potentieel te bereiken’, voegde hij eraan toe. ‘Laten we samen sterk staan tegen onverdraagzaamheid en voor mensenrechten. Laten we samen bruggen bouwen. Samen vrees in hoop omzetten’.

Op 13 juni dit jaar gaf de Secretaris-generaal een boodschap voor de 100-dagen aftelling naar de Dag van de Vrede. Daarbij zei hij, onder meer, het volgende:

‘Toen ik mijn verantwoordelijkheden als Secretaris-Generaal opnam in januari van dit jaar, was mijn allereerste activiteit een oproep tot vrede uit te vaardigen – een beroep op alle burgers, regeringen en leiders waar dan ook om vrede op de eerste plaats te zetten’.

‘De Internationale Dag belichaamt onze gedeelde ambitie om nodeloos lijden door gewapend conflict te beëindigen. De dag is een moment voor de volken van de wereld om zich de banden te realiseren die hun samenbinden, ongeacht hun landen van herkomst. Het is een dag waarop de Verenigde Naties oproept voor een 24-urige wereldwijde wapenstilstand, in de hoop dat een dag van vrede tot een volgende zal leiden en nog een volgende, en uiteindelijk naar het zwijgen van de kanonnen’.

‘Er is echter meer nodig dan het neerleggen van wapens om vrede te bereiken. Ware vrede vereist het bouwen van bruggen, het bestrijden van discriminatie en het pat staan voor mensenrechten voor alle volken. De internationale gemeenschap moet ervoor zorgen dat iedereen die gedwongen is zijn huis te ontvluchten, zijn recht op bescherming krijgt. Het is onze plicht als humane mensenfamilie angst door vriendelijkheid te vervangen’.

We moeten ons ervan bewust zijn dat miljoenen kwetsbare leden van onze mensengemeenschap, waarvan velen alles verloren hebben, ons begrip en onze hulp nodig hebben. Laten we samen strategisch denken over wat we kunnen doen om hen te helpen. Laten we tegelijkertijd onze inspanningen verdubbelen om de diepe oorzaken van conflict aan te pakken, ons werk bespoedigen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de nadruk verhogen op het voorkomen van geweld op de eerste plaats’.

‘Door onze harten te openen, onze inspanningen te bundelen en onze handen uit te strekken naar vluchtelingen en migranten, komen we dichter bij het bereiken van vrede, voorspoed en bescherming van allen’.

‘Dit jaar zal deze Internationale Dag de nadruk leggen op het overtuigen en mobiliseren van mensen wereldwijd om steun te betuigen aan vluchtelingen en migranten. De boodschappen zullen gedeeld worden met gemeenschappen die vluchtelingen en migranten opvangen, evenals met mensen die bezorgd zijn dat vluchtelingen en migranten fysieke en economische onveiligheid teweeg brengen’.

‘De Dag gaat solidariteit met vluchtelingen en migranten markeren en de gemeenschappelijke economische en nationale voordelen van migratie onder de aandacht brengen. Evenals de erkenning van legitieme zorgen van gast gemeenschappen. Uiteindelijk gaat het erom mensen samen te brengen en hun bewust te maken van hun gemeenschappelijke menselijkheid’.

‘Jonge mensen hebben hierin een sleutelrol te spelen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld vrijwillig inzetten om vluchtelingen en migranten te verwelkomen en te helpen in hun eigen omgeving. Ze kunnen ook de vriendschapshand reiken aan jonge vluchtelingen en migranten die ze op scholen en in hun buurt tegenkomen’.

Op 15 september aanstaande, zal de Secretaris-Generaal van negen tot half tien de Dag in de Tuin van de Vrede vieren op het V.N. Hoofdkantoor in New York door de Vredesklok te luiden en een minuut stilte in acht te nemen.

 

N.B. United Nations Observances

The United Nations observes designated days, weeks, years, and decades, each with a theme, or topic. By creating special observances, the United Nations promotes international awareness and action on these issues.  The majority of observances have been established by resolutions of the United Nations General Assembly, although some have been designated by UN specialized agencies.  The United Nations also observes anniversaries of key events in its history.